Liczba odwiedzin strony: 26901 Osób na stronie: 2
 

Kabut Elżbieta, mgr, Kabut Antoni, mgr.
Kancelaria prawna

 
 
Kabut Elżbieta, mgr, Kabut Antoni, mgr.
Kancelaria prawna
 
Korna 7 lok. 2
Profesja:   kancelaria prawna

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2009 Nr 22 poz. 124 - Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego (Dz. U. z dnia 11 lutego 2009 r.) Na podstawie art. 237 15 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: §   1.  W rozporządzeniu...
Monitor Polski 2007 Nr 35 poz. 412 - Zwolnienie stanowiska sędziowskiego
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 maja 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego (M.P. z dnia 8 czerwca 2007 r.) Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje: W sądach powszechnych zostały zwolnione:   1)   stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim;...